Ban tổ chức

Hiệp hội công nghiệp thuốc BVTV Trung Quốc(China Protection Industry Association viết tắt là “CCPIA”) thành lập vào năm 1982, là một trong nhưng hiệp hội thành lập sớm nhất của công nghiệp hóa chất tại Trung Quốc, đồng thời là tổ chức duy nhất liên hiệp các nhà cung cấp thuốc BVTV. CCIPA là bao gồm 643 xí nghiệp xuất sắc nhất trong lãnh vực thuốc BVTV, sản lượng, sản giá trị sản xuất và tổng doanh thu chiến của 90% của ngành nghề này. AgroChemEx là triển khai vào tháng 10 mỗi năm tổ chức bằng CCPIA, là hội chợ triển lãm chuyên nghiệp nhất tại Trung Quốc.


AgroChemEx sẽ đưa cho bạn gì?

Bạn có thể thu hoạch gì tại đây?

•  Xí nghiệp có thăm gia: Triển hiện những xí nghiệp có đủ điều kiện doanh nghiệp sản xuất hợp pháp trong ngành thu ốc BVTV tại Trung Quốc, công ty thương mại có uy tín tốt và những xí nghiệp có liên quan đến nguyên liệu, vật chất trung gian, surfactant, bao bì và thiết bị của ngành này.
•  Quy mô của hội chợ : Có khoảng 600 xí nghiệp đến từ hơn 10 nước và khu vực trên thế giới đi thăm gia, diện tích là khoảng 30,000 mét.
•  Người đi thăm quan: Có 25,000 người chuyên nghiệp đi thăm quan đến từ 100 nước và khu vực trên thế giới, trong đó có 20% là ngưới có yêu cầu mua hàng.
•  Các cơ quan quản lý chính phụ và chuyên gia của ngành thuốc BVTV trên thế giới sẽ phân tích chính sách của thế giới, giao lưu nhung thông tin của thị trường và chia sẻ kết quả nghiên cứu mới
•  Là nền tảng cung cấp sản phẩm nông dược dủ nhất trên thế giới, bao gồm sản phẩm có loại nhiều nhất, phục vụ chu đáo nhất, mạng nhà cung cấp lớn nhất và giá hợp lý nhất.
•  Chúng tôi chân thành hoanh ngênh các bạn đến và sẽ hỗ trợ: Phát thư mời, đạt khách sạn, đảm bảo bạn có một chuyến đi thoải mãi.

Sau chọn AgroChemEx?

Người liên lạc: Jack Zhao Daisy Fan Tiffany Zhang
Điện thoại: 0086-010-65084915 65086411
Fax: 0086-010-84885001
Email: ccpiazyj@126.com ccpiafy@126.com ccpiazyc@126.com
Website của AgroChemEx: www.agrochemex.org

•  AgroChemEx là có chứng nhận bằng chính phủ Trung Quốc, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, có uy tín cao
•  AgroChemEx là có môi trrường nhân được những thông tin cập nhất của ngành thuốc BVTV tại Trung Quốc, là cánh giò của gia cả trong ngành này.